Politika zaštite osobnih podataka | Hugong Bajun

Tel: +385 52 566 011 | Mob: +385 98 217 751 | mail: bajun@pu.t-com.hr

Hugong Bajun

Politika zaštite osobnih podataka

Dragon Bajun d.o.o.

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

DRAGON BAJUN društvo s ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: Voditelj obrade) obvezuje se na zaštitu Vaših osobnih podataka u cilju ostvarivanja prava na zaštitu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan
snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Ova izjava o zaštiti privatnosti se odnosi na sve naše mrežne i izvanmrežne aktivnosti,
domene, usluge, web stranicu i proizvode.

Svrha prikupljanja osobnih podataka
Osobne podatke prikupljamo samo radi pružanja tražene usluge kao što je izrada ponude, ponude-predračuna, otpremnice, računa, računa-otpremnice, računa za predujam, storno računa za predujam i prema potrebi, druge tehničke i korespondencijske dokumentacije u okviru aktivnosti iz opsega našeg poslovanja, uključujući i ugovore o poslovnoj suradnji ili isporuci.
Prikupljene podatke čuvamo u skladu sa svojom politikom zaštite osobnih podataka i ne dajemo ih trećim osobama.

Vrijednost osobnih podataka i odgovornost za njihovu zaštitu
Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi i to uključuje:

-ime i prezime,
-adresa e-pošte,
-telefonski broj,
-poslovna adresa,
-naziv i adresa tvrtke za koju radite,
-OIB tvrtke,
-ostali podaci koje nam date na raspolaganje, a želite da ostanu tajnom.

Navedeni osobni podaci koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje u obavljanju svoje djelatnosti predstavljaju poslovnu tajnu. Voditelj obrade provodi mjere tehničke i organizacijske sigurnosti koji osiguravaju trajnu povjerljivost svih osobnih podataka i što obuhvaća i sprečavanje neovlaštenog pristupa osobnim podacima i opremi kojom se koristi pri obradi podataka ili njihove neovlaštene upotrebe. Sa osobnim podacima mora se
postupati s posebnom pažnjom, a koristiti se smiju isključivo u skladu s razlogom iz kojeg su prikupljeni. Prikupljaju se samo oni osobni podaci koji su tvrtki dobrovoljno dostavljeni ili za koje postoji druga zakonita osnova obrade.

Vremenski rok uporabe osobnih podataka
Osobni se podatak skladišti na vrijeme trajanja njegove namjene za koju je bio prikupljen i namijenjen.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka
Prikupljanje osobnih podataka smije se provoditi isključivo sukladno zakonskim propisima i etičkim načelima. Dopušteno je obrađivati osobne podatke samo kad za to postoji jasno određena i dokumentirana zakonska osnova ili osnova temeljena na ugovornom odnosu, dok su sve ostale obrade osobnih podataka dopuštene jedino uz jasnu dokumentiranu privolu njihovog vlasnika ili njegovog opunomoćenika.

Osobni se podaci ponajprije prikupljaju radi:
-sklapanja ugovora o suradnji i/ili prodaji proizvoda,
-prodaje proizvoda i pružanje usluga Voditelja obrade,
-komunikacije s Voditeljem obrade,
-razvijanja partnerstva,
-pristupa poslovnim prostorijama Voditelja obrade,
-sudjelovanja na sajmovima, događajima ili promocijama.
Voditelj obrade obrađuje osobne podatke isključivo u mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje usluge i ostvarivanje gore navedenih ciljeva. Prilikom pohrane podataka osobni se podaci pohranjuju na najmanjem mogućem broju mjesta na kojima su adekvatno zaštićeni.

Privola
Svaki podatak koji korisnik/kupac ostavi tvrtki Voditelju obrade, smije se koristi samo u onoj svrsi za koju je dobiven pristanak. Npr. ako je kupac prilikom slanja upita o cijeni aparata za zavarivanje putem web stranice ostavio svoju e-mail adresu, ona se smije koristiti samo i isključivo za komunikaciju oko realizacije prodaje aparata za zavarivanje. Da bi se ta ista e- mail adresa koristila npr. u objavi na web stranici tvrtke Voditelja obrade, za tu namjenu korisnik/kupac mora dodatno dati svoj pristanak – Privolu.

Prava ispitanika
Voditelj obrade omogućava ostvarivanje svih prava ispitanika. Tako u svakom trenutku ispitanici imaju pravo tražiti:
– brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav“) ako obrada njihovih osobnih podataka više
nije nužna u odnosu na svrhu zbog kojeg su prikupljeni ili ukoliko su povukli svoju privolu za
obrađivanje osobnih podataka ili ukoliko ulože prigovor na obradu njihovih osobnih
podataka te dokažu da njihovi legitimni interesi za brisanjem osobnih podataka prevladavaju
nad legitimnim interesom Voditelja obrade.
– ispravak osobnih podataka ako su se neki od njihovih osobnih podataka izmijenili ili su
uočili grešku;
– prijenos osobnih podataka, odnosno zatražiti osobne podatke koji se na njih odnose u
elektroničkom obliku i prenijeti ih trećoj osobi i/ili
– prigovor ukoliko se protive svrsi u koju se njihovi osobni podatci obrađuju.

Korisnik/kupac svoja prava može ostvariti bez troškova, elektroničkim putem, obraćanjem na mail adresu: bajun@pu.t-com.hr

Iznimno, ukoliko zahtijeva da mu se u svrhu prijenosa osobnih podataka izda potvrda u drugom obliku, osim elektroničkom obliku, Voditelj obrade pridržava pravo naplate razumne naknade administrativnih troškova za izdavanje dodatne kopije osobnih podataka.

Upravljanje incidentima
U slučaju narušavanja sigurnosti osobnih podataka koje bi im mogla prouzročiti znatnu štetu,
Voditelj obrade će korisnika/kupca o istom obavijestiti bez odgađanja, te poduzeti sve
potrebne mjere kako bi se šteta otklonila, te ograničilo ili ublažilo štetne posljedice nastale
narušavanjem sigurnosti osobnih podataka.

Transparentnost
Ako Voditelj obrade odluči mijenjati ovu politiku zaštite osobnih podataka, promjene će postaviti na ovu stranicu tako da korisnik/kupac može neprestano imati uvid u njih.

BAJUN obrt za projektiranje, proizvodnju i popravak aparata za zavarivanje

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA
BAJUN obrt za projektiranje, proizvodnju i popravak aparata za zavarivanje (u daljnjem tekstu: Voditelj obrade) obvezuje se na zaštitu Vaših osobnih podataka u cilju ostvarivanja prava na zaštitu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Ova izjava o zaštiti privatnosti se odnosi na sve naše mrežne i izvanmrežne aktivnosti, domene, usluge, web stranicu i proizvode.

Svrha prikupljanja osobnih podataka
Osobne podatke prikupljamo samo radi pružanja tražene usluge kao što je izrada ponude, ponude-predračuna, otpremnice, računa, računa-otpremnice, računa za predujam, storno računa za predujam i prema potrebi, druge tehničke i korespondencijske dokumentacije u okviru aktivnosti iz opsega našeg poslovanja, uključujući i ugovore o poslovnoj suradnji ili isporuci.
Prikupljene podatke čuvamo u skladu sa svojom politikom zaštite osobnih podataka i ne dajemo ih trećim osobama.

Vrijednost osobnih podataka i odgovornost za njihovu zaštitu
Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi i to uključuje:

-ime i prezime,
-adresa e-pošte,
-telefonski broj,
-poslovna adresa,
-naziv i adresa tvrtke za koju radite,
-OIB tvrtke,
-ostali podaci koje nam date na raspolaganje, a želite da ostanu tajnom.

Navedeni osobni podaci koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje u obavljanju svoje djelatnosti predstavljaju poslovnu tajnu. Voditelj obrade provodi mjere tehničke i organizacijske sigurnosti koji osiguravaju trajnu povjerljivost svih osobnih podataka i što obuhvaća i sprečavanje neovlaštenog pristupa osobnim podacima i opremi kojom se koristi pri obradi podataka ili njihove neovlaštene upotrebe. Sa osobnim podacima mora se
postupati s posebnom pažnjom, a koristiti se smiju isključivo u skladu s razlogom iz kojeg su prikupljeni. Prikupljaju se samo oni osobni podaci koji su tvrtki dobrovoljno dostavljeni ili za koje postoji druga zakonita osnova obrade.

Vremenski rok uporabe osobnih podataka
Osobni se podatak skladišti na vrijeme trajanja njegove namjene za koju je bio prikupljen i namijenjen.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka
Prikupljanje osobnih podataka smije se provoditi isključivo sukladno zakonskim propisima i etičkim načelima. Dopušteno je obrađivati osobne podatke samo kad za to postoji jasno određena i dokumentirana zakonska osnova ili osnova temeljena na ugovornom odnosu, dok su sve ostale obrade osobnih podataka dopuštene jedino uz jasnu dokumentiranu privolu njihovog vlasnika ili njegovog opunomoćenika.

Osobni se podaci ponajprije prikupljaju radi:
-sklapanja ugovora o suradnji i/ili prodaji proizvoda,
-prodaje proizvoda i pružanje usluga Voditelja obrade,
-komunikacije s Voditeljem obrade,
-razvijanja partnerstva,
-pristupa poslovnim prostorijama Voditelja obrade,
-sudjelovanja na sajmovima, događajima ili promocijama.

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke isključivo u mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje usluge i ostvarivanje gore navedenih ciljeva. Prilikom pohrane podataka osobni se podaci pohranjuju na najmanjem mogućem broju mjesta na kojima su adekvatno zaštićeni.

Privola
Svaki podatak koji korisnik/kupac ostavi tvrtki Voditelju obrade, smije se koristi samo u onoj svrsi za koju je dobiven pristanak. Npr. ako je kupac prilikom slanja upita o cijeni aparata za zavarivanje putem web stranice ostavio svoju e-mail adresu, ona se smije koristiti samo i isključivo za komunikaciju oko realizacije prodaje aparata za zavarivanje. Da bi se ta ista e-mail adresa koristila npr. u objavi na web stranici tvrtke Voditelja obrade, za tu namjenu korisnik/kupac mora dodatno dati svoj pristanak – Privolu.

Prava ispitanika
Voditelj obrade omogućava ostvarivanje svih prava ispitanika. Tako u svakom trenutku ispitanici imaju pravo tražiti:

– brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav“) ako obrada njihovih osobnih podataka više
nije nužna u odnosu na svrhu zbog kojeg su prikupljeni ili ukoliko su povukli svoju privolu za
obrađivanje osobnih podataka ili ukoliko ulože prigovor na obradu njihovih osobnih
podataka te dokažu da njihovi legitimni interesi za brisanjem osobnih podataka prevladavaju
nad legitimnim interesom Voditelja obrade.
– ispravak osobnih podataka ako su se neki od njihovih osobnih podataka izmijenili ili su
uočili grešku;
– prijenos osobnih podataka, odnosno zatražiti osobne podatke koji se na njih odnose u
elektroničkom obliku i prenijeti ih trećoj osobi i/ili
– prigovor ukoliko se protive svrsi u koju se njihovi osobni podatci obrađuju.

Korisnik/kupac svoja prava može ostvariti bez troškova, elektroničkim putem, obraćanjem na mail adresu: bajun@pu.t-com.hr

Iznimno, ukoliko zahtijeva da mu se u svrhu prijenosa osobnih podataka izda potvrda u drugom obliku, osim elektroničkom obliku, Voditelj obrade pridržava pravo naplate razumne naknade administrativnih troškova za izdavanje dodatne kopije osobnih podataka.

Upravljanje incidentima
U slučaju narušavanja sigurnosti osobnih podataka koje bi im mogla prouzročiti znatnu štetu, Voditelj obrade će korisnika/kupca o istom obavijestiti bez odgađanja, te poduzeti sve potrebne mjere kako bi se šteta otklonila, te ograničilo ili ublažilo štetne posljedice nastale narušavanjem sigurnosti osobnih podataka.

Transparentnost
Ako Voditelj obrade odluči mijenjati ovu politiku zaštite osobnih podataka, promjene će postaviti na ovu stranicu tako da korisnik/kupac može neprestano imati uvid u njih.


Top