IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA | Hugong Bajun

Tel: +385 52 566 011 | Mob: +385 98 217 751 | mail: bajun@pu.t-com.hr

Hugong Bajun

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

DRAGON BAJUN d.o.o.

DRAGON BAJUN d.o.o. obavezuje se čuvati privatnost i tajnost osobnih podataka svih naših kupaca sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU 2016/679) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018). Svi djelatnici DRAGON BAJUN d.o.o. i poslovni partneri obvezni su poštivati načela zaštite privatnosti i tajnosti podataka. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i informiramo kupce o načinu njihova korištenja. Osobni podaci kupaca se čuvaju na sigurnom poslužitelju i dostupni su samo djelatnicima DRAGON BAJUN d.o.o. kojima su ti podaci nužni za pružanje kvalitetne usluge našim kupcima. Uporaba podataka ograničena je na komunikaciju s kupcima u svrhu obavljanja prodajnih transakcija. DRAGON BAJUN d.o.o. jamči da osobni podaci korisnika neće nikada biti dani na uvid i uporabu trećoj strani, bez prethodne izričite privole korisnika. Od ovoga se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne državne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga.

BAJUN obrt za projektiranje, proizvodnju i popravak aparata za zavarivanje.

BAJUN obrt za projektiranje, proizvodnju i popravak aparata za zavarivanje obavezuje se čuvati privatnost i tajnost osobnih podataka svih naših kupaca sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU 2016/679) i Zakonu o provedbi. Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018). Svi djelatnici BAJUN obrta i poslovni partneri obvezni su poštivati načela zaštite privatnosti i tajnosti podataka. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i informiramo kupce o načinu njihova korištenja. Osobni podaci kupaca se čuvaju na sigurnom poslužitelju i dostupni su samo djelatnicima obrta BAJUN kojima su ti podaci nužni za pružanje kvalitetne usluge našim kupcima. Uporaba podataka ograničena je na komunikaciju s kupcima u svrhu obavljanja prodajnih transakcija. BAJUN obrt jamči da osobni podaci korisnika neće nikada biti dani na uvid i uporabu trećoj strani, bez prethodne izričite privole korisnika. Od ovoga se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne državne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga.


Top